محصولات

موم پرایمر PY95 : مناسب برای سازه‌های فلزی سالم و زنگ زده و پایه ستون‌ها بدون سند بلاست


موم پرایمر PB285 : مناسب برای عرشه پل‌ها، دیوارهای برشی، شاتکریت، فونداسیون‌ها ومخازن بتنی


موم پرایمر PL85 : متریال تاپ کوت روی موم پرایمرهای PY, PB در سازه‌های فلزی و بتنی


موم پرایمر PW75 : مناسب برای مخازن و لوله‌های انتقال آب آشامیدنی


رنگ‌های اکریلیک : رنگ مخصوص نما ، بتن ، جدول ، ایرانیت و آردواز


رنگ‌های جدولی PR2 : مناسب برای نما و جداول خیابانی


پرایمرهای رنگی PJ68 : رنگ صنعتی آلکیدی جایگزین رنگ و ضدزنگ


زینک کرومات : پرایمرهای الکیدی مناسب جهت سازه‌های فلزی و سوله‌ها


زینک فسفات : پرایمرهای الکیدی مناسب جهت سازه‌های فلزی و سوله‌ها و برای مخازن آب آشامیدنی


پرایمر سرنجی : سرنج یا اکسید سرب مناسب جهت سازه‌های فلزی و سوله‌ها


ضد زنگ اخرایی : مناسب برای سازه‌های فلزی و در و پنجره‌های فلزی


پوشش الاستیکی TWI : رنگ / عایق مناسب برای آب بندی سطوح سیمانی، بتنی، آسفالت و ...


عایق الاستیکی FWI : عایق مناسب برای آب بندی پشت بام‌ها، سرویس‌های بهداشتی و...


عایق کریستالیزه : مصالح آب بند کننده کریستالیزه بر پایه سیمان، مقاوم در مقابل فشار مثبت و منفی


عایق بی‌رنگ نانو Z95 : مناسب برای ایزوله کردن کلیه سطوح بتنی و سیمانی

 

کلمات کلیدی: 
موم پرایمر، کوتینگ سازه های فلزی سالم، کوتینگ سازه های فلزی زنگ زده، سندبلاست، ایزولاسیون عرشه پل ها، ایزولاسیون پل، عایق عرشه پل، عایق پل، آب بندی پل ها، ایزولاسیون پایه و فونداسیون پل ها، عایق پایه و فونداسیون پل ها، آب بندی سطوح بتنی، آب بندی سطوح سیمانی، ایزولاسیون مخازن، پوشش لوله های انتقال آب آشامیدنی، ایزولاسیون لوله های انتقال آب آشامیدنی، آب بندی مخازن آب آشامیدنی، رنگ اکلیریک، رنگ مخصوص نما، رنگ مخصوص بتن، رنگ مخصوص جداول خیابان، رنگ مخصوص جدول، رنگ مخصوص ایرانیت، رنگ مخصوص آردواز، رنگ های جدولی، پرایمر رنگی، رنگ های صنعتی، رنگ صنعتی آلکیدی، جایگزین رنگ و ضد زنگ، زینک کرومات، رنگ مخصوص سوله ها، زینک فسفات، پرایمر سرنجی، اکسید سرب، ضدزنگ اخرایی، ، پوشش در و پنجره های فلزی، پوشش الاستیکی، رنگ عایق، آب بندی آسفالت، عایق الاستیکی، عایق پشت بام ها، عایق سرویس های بهداشتی، عایق کریستالیزه، مصالح آب بند کننده پایه سیمان، عایق نانو، ایزوله کردن سطوح بتنی، ایزوله کردن سطوح سیمانی، ضد زنگ، پوشش اسکلت فلزی، پرایمر، ضد زنگ سوله، کوتینگ اسکلت فلزی، کوتینگ سوله