اجرای عایق رطوبتی دیوار برشی پروژه برج های راسپینا

عایقکاری دیوار برشی با موم پرایمر

پروژه برج های مسکونی راسپینا
پروژه در حال اجرا       تاریخ ۹۹/۰۸/۲۱
نام پروژه: برج های مسکونی راسپینا
کارفرما: بتاجا
شرکت طراح: تربت پاک
محل پروژه: تهران
نوع سازه: بتنی
مساحت اجرایی: ۳۵۰۰ مترمربع

نوع فعالیت:
  • ایزولاسیون و عایقکاری دیوار برشی با متریال موم پرایمر
متریال مورد استفاده:
  • لایه اول: موم پرایمر PB285 (لایه نفوذی)
  • لایه دوم: موم پرایمر PL85 (لایه پوششی)

چاپ