عایق رطوبتی و ضدخوردگی پایه ستون فلزی پروژه برج های مسکونی راسپینا

عایقکاری پایه ستون فلزی با موم پرایمر

پروژه برج های مسکونی راسپینا
پروژه در حال اجرا       تاریخ ۹۹/۰۸/۲۱
نام پروژه: برج های مسکونی راسپینا
کارفرما: بتاجا
شرکت طراح: تربت پاک
محل پروژه: تهران
نوع سازه: فلزی

نوع فعالیت:
  • عایقکاری و کوتینگ ضدخوردگی پایه ستون فلزی با متریال موم پرایمر
متریال مورد استفاده:
  • لایه اول: موم پرایمر PY95 (لایه نفوذی)
  • لایه دوم: موم پرایمر PL85 (لایه پوششی)

چاپ