خدمات

خدمات موم سازان حربا

کوتینگ سازه‌های فلزی بدون سندبلاست

کوتینگ سازه‌های فلزی بدون سندبلاست

کوتینگ میلگرد و آرماتورها

کوتینگ میلگرد و آرماتورها

ایزولاسیون دیوارهای برشی

ایزولاسیون دیوارهای برشی

ایزولاسیون دیوار شاتکریت

ایزولاسیون دیوار شاتکریت

ایزولاسیون عرشه، پایه و فونداسیون پل‌ها

ایزولاسیون عرشه، پایه و فونداسیون پل‌ها

ایزولاسیون فونداسیون و پایه بتنی دکل برق

ایزولاسیون فونداسیون و پایه بتنی دکل برق

عایق رطوبتی نما

عایق رطوبتی نما

عایق سفید بام

عایق سفید بام