تاییدیه‌ها

آزمون تعیین مقاومت در برابر آب و آزمون پل زدن بر روی ترک رنگ عایق TWI سیلیکونی

آزمون تعیین مقاومت در برابر آب و آزمون پل زدن بر روی ترک رنگ عایق TWI سیلیکونی

تاییدیه‌ها
تأییدیه / آزمون ذوب و یخبندان پوشش موم پرایمر

تأییدیه / آزمون ذوب و یخبندان پوشش موم پرایمر

تاییدیه‌ها
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی (کشش میلگرد)

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی (کشش میلگرد)

تاییدیه‌ها
آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی (راک بولت )

آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی (راک بولت )

تاییدیه‌ها
keyboard_arrow_up