ویژگی ها و امتیازات کلی موم پرایمر

امتیازهای استفاده از موم پرایمر

در مقاله زیر به بررسی ویژگی ها و امتیازات کلی موم پرایمر می‌پردازیم

 • قابلیت اجرا بر روی زنگ و رنگ
 • حذف مرحله زیرسازی و سندبلاست
 • نفوذپذیری و چسبندگی فوق العاده
 • سهولت درانبارداری و فسادناپذیری
 • قابلیت جوشکاری / تحمل گرما و سرما
 • اجرای آسان، سریع، یکنواخت و ترمیم ساده
 • تحمل کشش، خم و بازخم مطابق با استاندارد
 • مقاوم درتنشها و رانشهای سازه و سرما و گرما
 • مقاوم دربرابر رطوبت، اسید، قلیا، سولفات ویون کلر
 • مقاومت مکانیکی بالا و عدم پارگی در برخورد با اجسام
 • عدم تغییر ماهیت، کیفیت و پلیسه شدن دردرازمدت
ویژگی ها و امتیازات کلی موم پرایمر

✓ قابلیت اجرا بر روی زنگ و رنگ
موم پرایمر ها بدلیل خاصیت نفوذکنندگی، قابلیت اجرا بر روی خوردگی و زنگ زدگی را دارند. موم پرایمر پس از اجرا بر روی سطح، از پلیسه ها و زنگ عبور کرده و به حفره های میکروسکوپی و بخش سالم فلز نفوذ می کند. در فرآیند مذکور، از رسیدن اکسیژن و رطوبت به سطح ممانعت و برای همیشه فلز را مومیایی می کند. جهت کنترل خوردگی در همجواری فلز و بتن، قابلیت اجرا برروی رنگ (پایه ستون فلزی) را دارند.

✓ حذف مرحله زیرسازی و سندبلاست
جهت اجرای کلیه پوشش ها اعم از رنگ، سطح فلز نیاز به مضرس شدن (جهت چسبندگی بین فلز و پوشش) با استفاده از بلاستینگ و سندبلاست را دارد. در صورتیکه موم پرایمر به دلیل خاصیت نفوذکنندگی و چسبندگی فوق العاده، نیازی به زیرسازی و سندبلاست (حتی بر روی فلزات سالم و زنگ زده ) ندارد.

✓ نفوذپذیری و چسبندگی فوق العاده
متریال موم پرایمر بدلیل فرمولاسیون خاص و ویژه، دارای خاصیت نفوذکنندگی و جسبندگی فوق العاده مطابق با استانداردهای 09-3359 ASTM D 3359-02 / ASTM D و ASTM A370 / AASHTO T244 می باشد.

✓ سهولت درانبارداری و فسادناپذیری
بدلیل عدم وجود پرکننده و ادتیو در فرمولاسیون موم پرایمر، این متریال دارای عدم تاریخ انقضا بوده و فاسد نمی گردد.

✓ قابلیت جوشکاری / تحمل گرما و سرما
مطابق با تأییدیه دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) مبنی بر آزمون قابلیت جوشکاری، موم پرایمر از محل جوش ۲ الی ۴ سانتیمتر فاصله می گیرد و با گل جوش مخلوط نگردیده و اثر منفی بر روی مقاومت جوش ندارد.

✓ مقاوم دربرابر رطوبت، اسید، قلیا، سولفات ویون کلر
مطابق با آزمون های تعیین نفوذپذیری در برابر آب بر اساس استاندارد (2008) 3-EN1062 و آزمایش جذب سطحی ISTA مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، متریال موم پرایمر در برابر رطوبت کاملاً مقاوم می باشد. همچنین مطابق با تأییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پوشش موم پرایمر در مقابل اسید، باز، یون کلر و سولفات نیز کاملاً مقاوم می باشد.

✓ مقاومت مکانیکی بالا و عدم پارگی در برخورد با اجسام
در سازه های بتنی اعم از دیوار برشی و حائل، به دلیل مقاومت ضربه پذیری و مکانیکی بالای پوشش موم پرایمر و بر اساس خاصیت نفوذکنندگی و اشباع بتن، پس از اجرا نیازی به دیوار محافظ نمی باشد و بخش خارجی دیوار، مستقیماً با خاک و سنگ پر می گردد. همچنین مطابق با همچنین مطابق با تأییدیه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پوشش موم پرایمر در برابر خراش و انحنا مقاوم می باشد.

✓ عدم تغییر ماهیت ، کیفیت و پلیسه شدن دردرازمدت
اعم پوشش ها از قبیل رنگ به علت ترموست بودن، پس از اجرا در اثر ضربه پوسته و از سطح جدا می شوند ولی متریال موم پرایمر بدلیل فرمولاسیون ویژه و خاصیت مومی ، پس از اجرا تغییر ماهیت و کیفیت نمی دهد و به هیچ وجه در دراز مدت پوسته نمی گردد.

چاپ