محصول موم پرایمر PY95

محصول موم پرایمر PY95

محصول موم پرایمر PB285

محصول موم پرایمر PB285

محصول موم پرایمر PL85

محصول موم پرایمر PL85

محصول رنگ عایق نما TWI

محصول رنگ عایق نما TWI

محصول رنگ ساختمانی Acrylic

محصول رنگ ساختمانی Acrylic

محصول عایق الاستیکی FWI

محصول عایق الاستیکی FWI

 
کاربرد محصولات حربا
کوتینگ سازه‌های فلزی بدون سندبلاست

کوتینگ سازه‌های فلزی بدون سندبلاست

کوتینگ میلگرد و آرماتورها

کوتینگ میلگرد و آرماتورها

ایزولاسیون دیوارهای برشی

ایزولاسیون دیوارهای برشی

ایزولاسیون دیوار شاتکریت

ایزولاسیون دیوار شاتکریت

ایزولاسیون عرشه، پایه و فونداسیون پل‌ها

ایزولاسیون عرشه، پایه و فونداسیون پل‌ها

رنگ عایق نما TWI

رنگ عایق نما TWI