ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی

نوشته شده در . ارسال شده در اخبار

ششمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی Rinotex-2018

جشنواره طرحهای برتر زون تخصصی مواد پیشرفته، کامپوزیت، مصالح ساختمانی و راهسازی

شرکت موم سازان حرباء
کسب رتبه دوم جشنواره طرحهای برتر زون تخصصی مواد پیشرفته، کامپوزیت، مصالح ساختمانی و راهسازی
با عنوان : پوشش ضدخوردگی سازه‌های فلزی و بتنی با موم پرایمر

محل برگزاری:
نمایشگاه‌های بین المللی تبریز
نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز

برگزار کنندگان: زون تخصصی: مواد پیشرفته، کامپوزیت، مصالح ساختمانی و راهسازی
تاریخ برگزاری: ۱۰ تا ۱۴ آبان ماه سال ۱۳۹۷

 

چاپ