اجرای عایق رطوبتی دیوار برشی پروژه مجتمع مسکونی تریتیوم البرز

عایقکاری دیوار برشی با موم پرایمر

پروژه مجتمع مسکونی تریتیوم البرز
پروژه در حال اجرا       تاریخ ۹۹/۰۸/۲۵
نام پروژه: مجتمع مسکونی تریتیوم البرز
کارفرما: شرکت نیکان سازه سدید
شرکت طراح: مهندسین مشاور پل میر
محل پروژه: کرج
نوع سازه: بتنی
مساحت اجرایی: ۷۰۰۰ مترمربع

نوع فعالیت:
  • ایزولاسیون و عایقکاری دیوار برشی با متریال موم پرایمر
متریال مورد استفاده:
  • لایه اول: موم پرایمر PB285 (لایه نفوذی)
  • لایه دوم: موم پرایمر PL85 (لایه پوششی)

چاپ