عایق کریستالیزه

تعريف : عایق کریستالیزه پایه سیمانی
مصالح آب بند کننده کریستالیزه بر پایه سیمان، مقاوم در مقابل فشار مثبت و منفی

سطوح قابل اجرا :
استخرهاي شناي داراي بتن آرمه مستقل
شناژها
زيرزمين ها
ديوارهاي حائل
چاله آسانسورها
مخازن آب

خصوصيات اجرایي :
مدت زمان لازم جهت اجراي پوشش نهايي روي آن : حداقل 7 روز
مدت زمان لازم جهت پركردن خاك : حداقل 7 روز
مدت زمان لازم جهت پر كردن آب مخازن : حداقل 7 روز ( در فشار مثبت ) و حداقل 4 روز (در فشار منفي)
مدت زمان قابل استفاده بودن مخلوط پس از آماده سازی (کارایی) : 40 دقيقه

                                                                                                               

ويژگي ها :
مقاوم در مقابل فشار مثبت و منفي آب
قابل استفاده در منابع آب آشاميدني
بالا بردن مقاومت حماله ، با جلوگيري از تخريب آرماتور و بتن
مقاوم در برابر آب های زيرزميني و سولفات
بي بو
قابل تعمير

استانداردهاي ماخذ :
Tsek
از طرف مركز آزمايشگاه هاي مواد شيميايي دانشگاه آنكارا تركيه براساس استاندارد BS 6920 بلا مانع بودن در تماس آب آشاميدني آن تایيد شده است .

نحوه اجرا :
جهت لايه اول ودوم 25كيلوگرم اين ماده را با 8.5-7 ليتر آب تميز مخلوط و با ميكسر دور آهسته و يا ماله تا هموژن شدن كامل هم زده،سپس با ماله و يا قلم مو ، روي تمام سطح موردنظر حداقل2بار اجرا شود بطوريكه هر لايه عمود بر لايه قبلي و فاصله زمانی اجرای آن ها حداقل 5 ساعت در دماي 20 درجه باشد .اگر 12 ساعت از اجراي لايه اول گذشته باشد قبل از اجراي لايه دوم لازم است ابتدا با آب مرطوب و سپس اجرا شود . پس از خشك شدن لايه دوم ، با آب فراوان 3-2 روز مرطوب نگه داشته شود .در منابع آب پس از حداقل 7 روز با محلول سديم هيپو كلرايد 5% ضد عفوني و با اب آشاميدني شستشو شود و سپس آب گيري گردد، اين عمل مي بايست حداقل سالانه يك بار تكرار شود .ضخامت ملات اجرائي : 3-2 ميلي متر (براي 2 لايه)

ميزان مصرف :
با ضخامت 2 میلی متر : 2/5 الی3 کیلوگرم بر متر مربع

بسته بندي :
در پاكت هاي 25 كيلو گرمي (هر پالت 64 عدد = kg 1600 )

بهترين زمان نگهداری :
در محيط خشك و بدون رطوبت تا 6 ماه پس از توليد

زمان هاي تعيين شده در دماي ˚c 20 مي باشد. افزايش دما باعث كاهش زمان و كاهش دما باعث افزايش زمان مي شود.
و چنانچه خارج از موارد كاربردي اعلامي استفاده شود شركت توليد كننده هيچ مسئوليتي را نمي پذيرد.