رزین اکریلیک چیست؟

رزین اکریلیک چیست؟

رزینهای اکریلیک محصولات پلیمری بر پایه مونومرهای دارای گروههای عاملی جهت تشکیل شبکه های عرضی و بهبود کیفیت ساختار پلیمری و مونومرهای غیر عاملی فرموله و سنتز گردیده اند.
گروههای عاملی با تشکیل شبکه های عرضی به پلیمرهای ساختاری در ابعاد و اندازه های مشخص پلیمریزه می شوند.
رزین های اکریلیک ترموست یا گرماسخت دارای گروه های عاملی یا فعال بر روی پلیمر جهت تسهیل و تشکیل شبکه های عرضی هستند.
بطور کلی، اکریلیک رزین ها از پلیمریزاسیون مونومرهای اکریلیک و مشتقات آنها مانند متاکریلیک، اسید اکریلیک از طریق گروه های عاملی یا بدون آنها و واکنش افزودن بر روی پیوند دوگانه کربن-کربن سنتز می شوند.

رزین اکریلیک چیست و انواع رزین اکریلیک

مهمترین فاکتور در رزین های اکریلیک، انتخاب مونومر بوده و مونومرهای اکریلیک، منومرهای وینیل حاوی گروه های اسیدی یا استری می باشند.
نوع مونومرهای کاربردی در فرمولاسیون محصولات پلیمری بر مبنای خواص پوشش نهایی تعریف می گردند.

مونومرهای عمومی در رزین های اکریلیک

  • check_circle اکریلیک اسید
  • check_circle متا اکریلیک اسید
  • check_circle بوتیل آکریلات
  • check_circle متیل آکریلات
  • check_circle بوتیل متا آکریلات
  • check_circle متیل متاکریلات
  • check_circle استایرن
مونومرها خواص پلیمرها
متیل متا آکریلات مقاومت در فضای باز، سختی فیلم و مقاومت در برابر آب
استایرن براقیت، سختی فیلم و مقاومت در برابر آب
بوتیل و زنجیره بلند پلیمری اکریلات الاستیسیته و مقاومت در برابر آب
هیدروکسی آکریلات (متاکریلات) گروه های عاملی جهت تشکیل شبکه های عرضی
آکریلیک و متاکریلیک اسید سختی فیلم، گروه های عاملی جهت تشکیل شبکه های عرضی، مقاومت در برابر حلال و افزایش چسبندگی

با توجه به نوع کاربرد و هدف استفاده، با تغییر فرمولاسیون و ترکیبات مختلف مونومر می توان کیفیت های زیادی را به رزین ها اضافه کرد و رزین هایی با خواص مطلوب تولید کرد.
خواص کوپلیمرهای سنتزی با استفاده از دو یا چند کوپلیمر بسیار مطلوب تر از هموپلیمرهای سنتزی از یک مونومر است.

لازم به توضیح است شرکت موم سازان حربا تولید کننده و مجری تخصصی محصولات شیمی ساختمان، در زمینه رنگ ها و عایق های رطوبتی ساختمانی بر پایه انواع رزین های اکریلیک و متاکریلات فعالیت داشته و افتخار همکاری در پروژه های ملی و شرکت های دولتی و خصوصی راهسازی و ابنیه و شرکت های تابع از مانند شرکت های جنرال مکانیک دی، کیسون، گروه عمران ایران، گروه عمران و مسکن شمال و پروژه های عظیمی مانند تونل البرز در آزاد راه تهران – شمال را دارد.

نام پروژه شرح
آزاد راه تهران – شمال، پروژه تونل البرز، شرکت جنرال مکانیک تأمین متریال و عملیات رنگ آمیزی پروژه تونل البرز
آزاد راه تهران – شمال، شرکت دی تأمین متریال و عملیات رنگ آمیزی
آزاد راه تهران – شمال، شرکت آباد راهان پارس تأمین متریال و عملیات رنگ آمیزی
keyboard_arrow_up