وندور وزارت نفت

 وندور وزارت نفت

  • شرکت ملی نفت ایران
  • شرکت ملی گاز ایران
  • شرکت ملی صنایع پتروشیمی
  • شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 

پرتال صنعت نفت (سامانه تأمین الکترونیکی کالای صنعت نفت)

ایران کد یا شناسه ملی

فهرست بلند

ep.mop.ir

 

نتیجه جستجو در وندور لیست وزارتی

ردیف

ایران کد

عنوان شرکت

عنوان انگلیسی

نوع فعالیت

تلفن

آدرس

1

38739

موم سازان حرباء

Moomsazan Herba

Manufacture

سازنده داخلی

02633520777

02633516659

استان البرز، شهرستان کرج،

شهر صنعتی اشتهارد

 

keyboard_arrow_up