تاییدیه دانشگاه پلی تکنیک

تاییدیه دانشگاه پلی تکنیک (قابلیت جوشکاری)
اصولاً هر فلزی که ضدزنگ خورده باشد اعم از اخرایی، سرنجی، زینک‌ها، اپوکسی‌ها و غیره ، هنگام جوشکاری رسانا نبوده و پوشش دهنده‌ها مانع جوشکاری مطلوب می‌شوند. در ضمن چنانچه امکان جوشکاری به سختی فراهم شود، وارد مقطع جوش شده و نقطه ضعف ایجاد می‌کنند یعنی کیفیت جوش را مختل می‌کنند. ولی طبق اعلام نظر آزمایشگاه دانشگاه پلی‌تکنیک تهران، موم پرایمر وارد مقطع جوش نمی‌شود و اثر منفی بر روی مقاومت جوش ندارد .

keyboard_arrow_up