مرکز پژوهش متالورژی رازی

آزمون چسبندگی موم پرایمر به روش Cross Cut استاندارد مرجع ASTM D 3359-09 تست شده که درصد پوشش کنده شده در اثر آزمایش صفر بوده و در کلاس "5B" ( بسیار خوب ) قرار گرفته است .

keyboard_arrow_up