آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی (کشش میلگرد)

تاییدیه وزارت راه و شهرسازی ( آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک)
این آزمون بر اساس استاندارد مرجع ASTM A370 , AASHTO T244 انجام شده است . برای بررسی میزان انعطاف‌پذیری و خاصیت کش‌سانی عایق موم پرایمر بر روی سازه‌ها این عایق در ضخامت معمولی بر روی میلگرد به قطر (14) میلیمتر پاشیده شد و میلگرد آغشته به عایق موم پرایمر تحت آزمایش خم و بازخم قرار گرفت. در این آزمایش هیچ گونه ترک کششی و یا پلیسه و جدا شدگی بر روی عایق اندودشده روی میلگرد مشاهده نشد. بررسی هم در مقیاس ماکروسکوپی و هم با استفاده از ذره‌بین انجام شد که نتایج کاملا رضایت‌بخش بود و تا لحظه گسیختگی میلگرد، هیچگونه ترک کششی یا پلیسه‌شدگی در عایق ایجاد نشد.

 

keyboard_arrow_up